Magnetická rezonanceRychlý kontakt

MEDIHOPE s.r.o.
Náchodská 2462/65a
Praha 9

Magnetická rezonance
vedoucí lékař:
prim. MUDr. Pavel Novák
M. MAJEROVÉ 972/2a
Prostějov
Po-Pá 7.00 - 22.00
So       7.00-14.00
Tel: 737 21 21 22
Mob: 736 624 376       

Magnetická rezonance
vedoucí lékař:
prim. MUDr. Boris Pauček, PhD.
HEYROVSKÉHO 547/1a
Olomouc
Po-Pá 7.00 - 22.00
So       7.00-14.00
Tel: 585 207 638
Mob: 737 532 232

Jednodenní chirurgie
vedoucí lékař:
MUDr. Zdeněk Dokládal
M. Majerové 794/2
Prostějov
Po-So 7.00 - 14.00
Tel: 582 302 970
Mob: 736 675 801  

Magnetická rezonance

Obecné zásady:

 • Přesně a podrobně vyplněná žádanka, vede k podrobnějšímu a přesnějšímu MR vyšetření i jeho závěru!  
 • K MR vyšetření prosíme poslat s pacientem veškerou dostupnou předchozí rtg, CT a MR dokumentaci
  (ne jen popisy) a výsledky z dosud provedených vyšetření
 • K MR vyšetření je nezbytně nutný naprostý klid pacienta po dobu vyšetření (20 ­ 40 min).
 • Přesný postup a způsob vyšetření (včetně aplikace kontrastní látky) stanoví vždy lékař pracoviště magnetické rezonance

MR (magnetická rezonance)

Indikační seznam pro vyšetření magnetickou rezonancí (MR)

Neurologie

  Mozek (veškeré intrakraniální patologické procesy, intra- i extracerebrální)
  - vrozené vývojové vady
  - záněty
  - nádory primární i metastázy
  - poúrazové změny
  - demyelinizační onemocnění, zejména RS!!, degenerativní onemocnění onemocnění cévní etiologie
  - patologie mozkových tepen a žil - při podezření na uzávěr, stenózu či aneuryzma,..
  - MRAG však nenahradí klasickou angiografii při hodnocení jemných cévních změn

  Typy možných požadovaných vyšetření:
  - MR vyšetření mozku, zadní jámy, hypofýzy
  - MRAG intrakraniálního řečiště ( tepny nebo žíly)
  - MRAG extrakraniálního řečiště ( předcházet má Dopplerovské vyšetření)

  Páteř a mícha (veškeré intraspinální a spinální patologické procesy)
  - vrozené vývojové vady
  - záněty
  - nádory primární a metastázy ( intradurální, extradurální)
  - úrazové a poúrazové změny
  - demyelinizační ( RS!!) a degenerativní onemocnění
  - onemocnění cévní etiologie

  Typy možných požadovaných vyšetření:
  - MR vyšetření C, Th, LS páteře ( vhodné je specifikovat etáž neurologického nálezu)
  - MRAG spinálních tepen se neprovádí!

Oftalmologie

patolologické procesy intra- i extraokulární
- záněty
- nádory
- endokrinopatie
- degenerativní onemocnění

Typy možných požadovaných vyšetření:
- MR vyšetření orbity

ORL

  - patologické procesy v oblasti baze lební, kosti skalní (zejména měkkotkáňové), nazo-, oro-,      hypofaryngu, laryngu, slinných žláz, vedlejších dutin nosních, atd.
  - záněty
  - nádory a uzlinové syndromy

  Typy možných požadovaných vyšetření:
  - MR vyšetření krku, VDN, orofaciální oblasti

Ortopedie

  patologické stavy muskuloskeletálního aparátu ( měkké tkáně i skelet)
  - vrozené malformace
  - záněty
  - nádory primární i metastázy
  - aseptické nekrózy dětí i dospělých
  - úrazové a poúrazové změny
  - degenerativní změny

  Typy možných požadovaných vyšetření:
  - MR vyšetření kloubu, kosti, či přesná specifikace oblasti ( a otázky)

Gynekologie

  patologické procesy v oblasti malé pánve ( dělohy a ovarií)
  - zejména nádory (staging ca cervicis)
  - skelet pánve - před a po aktinoterapii pro ca dělohy

  Typy možných požadovaných vyšetření:
  - MR vyšetření malé pánve ( specifikovat oblast zájmu)

Urologie

  patologické procesy v oblasti nadledvin, ledvin a mužských pohlavních orgánů
  - vrozené vývojové vady
  - záněty
  - nádory (staging ca prostaty)

  Typy možných požadovaných vyšetření:
  - MR vyšetření ledvin, retroperitonea, prostaty a semenných váčků, skrota
  - MR urografie

Chirurgie

  patologické stavy parenchymatózních orgánů dutiny břišní a retroperitonea, žlučových cest, hrudní a abdominální aorty, mediastina, hrudní stěny a bránice
  - nádory ( zejména ložiskové procesy jater- diferenciální diagnostika hemangiomu,metastáz)
  - nádory mediastina, hrudní stěny
  - posouzení žlučových cest ( předcházet má sonografické vyšetření)
  - aneuryzmata či stenózy velkých tepen

  Typy možných požadovaných vyšetření:
  - MR vyšetření jater, pankreatu
  - MR cholangiografie
  - MRAG hrudní aorty (kontrastní vyš.)
  - MRAG abdominální aorty( kontrastní vyš.)
  - MRAG renálních tepen ( kontrastní vyš.)
  - MRAG končetinových tepen ( kontrastní vyš.)

Kardiologie

  patologické stavy srdce
  - nádory ( zejména myxomy)a tromby
  - strukturální změny po poruchách prokrvení myokardu
  - posouzení anatomických změn (především arytmogenní dysplazie pravé komory)
  Typy možných požadovaných vyšetření:

  - MR vyšetření srdce bez posuzování viability (kontrastní vyš.)
  - MR srdce s posuzováním viability (kontrastní vyš)

Mamologie

  patologické stavy prsů a podezření na ně
  - vyšetření prsů s implantáty (nemožnost mamografie s kompresí)
  - před léčbou (i chirurgickou) k vyloučení multifokálnosti při prokázaném nádoru prsu
  - k vyloučení recidivy tumoru
  - posuzování biologické povahy solidní léze (doplňková metoda s individuální indikací)

  Typy možných požadovaných vyšetření:
  - MR vyšetření prsů
  - MR vyšetření prsu, (kontrastní vyš.- v jednom sezení jen jeden prs)


 

Kontraindikace
Překážkou vyšetření v silném magnetickém poli jsou ferromagnetické kovové předměty umístěny v lidském těle. Tyto kovy se vlivem magnetického pole v těle mohou pohybovat nebo zahřívat.

Absolutní kontraindikace k vyšetření magnetickou rezonancí je implantovaný kardiostimulátor, nebo i stav po jeho odstranění a feromagnetické svorky po operaci mozkových cév. Velmi závažná překážka je cizí feromagnetické těleso v oku – po úrazech – kdy může dojít působením silného elektromagnetického pole k závažnému poškození zraku. Přítomnost ostatních kovových předmětů implantovaných v těle (např. kloubní náhrady) a možnost vyšetření pomocí magnetické rezonance musí posoudit vyšetřující lékař – radiodiagnostik, který vede a je zodpovědný za průběh vyšetření.

Ve většině případů je překonatelná i klaustrofobie (strach z uzavřeného prostoru) - pacient leží v úzkém, prakticky uzavřeném „tunelu“ po delší dobu a je vystaven vysokému nepříjemnému hluku. Tento hluk se snažíme eliminovat nemagnetickými sluchátky, do kterých můžeme pouštět hudbu a zároveň prostřednictvím těchto sluchátek komunikujeme s pacientem. Léky aplikovanými před samotným vyšetřením se ve většině případů dá strach z uzavřeného prostoru eliminovat a vyšetření lze provést. Tito pacienti musí však mít doprovod – nesmí řídit v den vyšetření motorové vozidlo a musí být pod kontrolou doprovodu při cestě domů z vyšetření.

S pacientem je před vyšetřením vyplněn dotazník, který obsahuje údaje potřebné k posouzení, zda je schopen a za jakých podmínek podstoupit toto vyšetření.

All right reserved for MEDIHOPE s.r.o., Copyright 2009